Здравно Обслужване
Обслужване на работниците от CTM
Изготвяне оценка на риска за здравето и безопасността
Дейност на територията на цяла България

ЗА НАС

Във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, залегнали в Конституцията на РБ(чл.48,ал.5),Кодекс на труда (глава 13), за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и други нормативни актове и документи, ПРЕДЛАГАМЕ на работодателите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ),консултации по всички въпроси касаещи ЗБР,изготвяне Оценка на риска и подпомагане при създаване на необходимата за всяка фирма документация. Служба по трудова медицина ЕВРОМЕДИК БГ ЕООД е регистрирана под номер 460 в министерство на здравеопазването със седалище и адрес на управление в град Варна.

ДЕЙНОСТ

Консултации от специалисти СТМ
Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове свързани с работата
Анализ на здравното състояние на работниците
разбери повече
Адрес:
Варна: ул. Чинар 26, ап. 5
Хасково: ул Цар освободител 2
За контакти телефон:
Инж. Димитър Георгиев
0898 / 394 397
тел/факс: 052 / 601 036