Здравно Обслужване
Обслужване на работниците от CTM
Изготвяне оценка на риска за здравето и безопасността
Дейност на територията на цяла България

ИЗИСКВАНИЯ

Изисквания за сключване на договор

Списък на работниците,подлежащи на обслужване(всички на трудов, граждански или договор за управление), включващ трите имена, точната длъжност и дата на раждане, подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
Длъжностна характеристика за всяка длъжност (при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им).
Фирмен печат и подпис на упълномощено лице.
Адрес:
Варна: ул. Чинар 26, ап. 5
Хасково: ул Цар освободител 2
За контакти телефон:
Инж. Димитър Георгиев
0898 / 394 397
тел/факс: 052 / 601 036