Здравно Обслужване
Обслужване на работниците от CTM
Изготвяне оценка на риска за здравето и безопасността
Дейност на територията на цяла България

КАРТА НА САЙТА

Адрес:
Варна: ул. Чинар 26, ап. 5
Хасково: ул Цар освободител 2
За контакти телефон:
Инж. Димитър Георгиев
0898 / 394 397
тел/факс: 052 / 601 036